ca88会员登录入口关于王位林等4名注册会计师注销注册的决定

2019-06-14 16:49:01

川注协〔201954

 

王位林等4名注册会计师:

根据《中华人民共和国注册会计师法》(2014修正)、《注册会计师注册办法》(中华人民共和国财政部令第99号)的规定,我会决定注销王位林等4名注册会计师注册,注销原因有自愿退出、转非执业。

附件:注册会计师注销注册名单                                    ca88会员登录入口

                                       2019613

?
在线咨询
XML 地图 | Sitemap 地图