ca88会员登录入口关于2013年度注册会计师任职资格检查合格名单的公告

2013-05-09 00:00:00

根据中国注册会计师协会《注册会计师任职资格检查办法》(会协20089号)和我会《注册会计师任职资格检查的通知》(川注协20131号)的要求,我会于201334日至419日对我省所辖范围内经批准注册的中国注册会计师进行了任职资格检查,检查合格注册会计师5529名,现将名单公布如下。

     

附件:2013年度注册会计师任职资格检查合格名单

                                      ca88会员登录入口

                                       201359

?
在线咨询
XML 地图 | Sitemap 地图