ca88会员登录入口关于批准我省2019年度第三批注册会计师非执业会员的通知

2019-04-30 15:45:27

 

川注协〔201934

蔡超等182位申请人:

根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协字〔200951号)等相关规定,经个人申报,省注协形式审查,同意批准蔡超等182同志为我省注册会计师非执业会员(名单附后)。请前来我会领证的非执业会员携带一张一寸相片(底色不限)及本人身份证原件(委托他人代领的需提供委托书、双方身份证原件及复印件)到省注协注册部领取。集中领取时间:201955-516日;逾期未领者可于每月最后两个工作日领取证书。

附件:2019年第三批非执业会员批准名单

                                       ca88会员登录入口

                                              2019430
?
在线咨询
XML 地图 | Sitemap 地图